1st Online Incubation in Thailand

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย True Incube พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยโครงการ “True Startup Challenge 2020” พิเศษด้วย “Online Incubation Program” โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม True Vroom เปิดโอกาสให้ทีม True Startup ที่ผ่านเข้ารอบสามารถรับคำแนะนำ Startup Solution จากผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรับการบ่มเพาะ ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพไปกับ True Startup Challenge 2020 โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าโครงการผ่าน Online Register ที่เว็บไซต์ trueincube.com/trueStartup ซึ่งผู้สมัครจะต้องสมัครทั้งทีม โดย ส่ง Pitch Deck, Business Plan และ Video สำหรับการอธิบาย ไม่เกิน 5 นาที ทีมงานจะทำการคัดเลือกรอบ Pre-Screen โดยคัดจากทีมที่มีความพร้อมในการเริ่มทำธุรกิจมากที่สุด หลังจากนั้น Online Pitching กับกรรมการ ด้าน Business, Technology และ UX / UI ซึ่งจะพิจารณาทั้ง Idea Concept, ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ, MVP Prototype และ ความพร้อมของทีม (นำเสนอ 5 นาที และกรรมการถามตอบ 10 นาที หากมี MVP สามารถ Demo ได้อีก 5 นาที) ผู้ร่วมโครงการสามารถเข้าร่วม Online pitching ได้ผ่าน Video Conference Call Online เพื่อรับคำแนะนำและคัดเลือกเข้าโครงการ True Startup

Online Incubation การบ่มเพาะธุรกิจโดย True Incube ซึ่งจะเป็นการบ่มเพาะโดยเฉพาะเจาะจงกับแต่ละทีมตามความเหมาะสมและ Stage ของแต่ละทีม Idea Stage จะเน้นไปที่การสร้าง MVP ออกสู่ตลาด, MVP Stage จะเน้นไปที่การหา User / Customer คนแรก และ Revenue Stage ที่เน้นไปที่การ Synergy ร่วมกันกับ BUs ต่างๆ ของ True และ CP ที่ไม่ใช่การดีลเป็นนายจ้างและลูกจ้างแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เป็น Strategic Partnership ร่วมกัน *อ่านต่อเพิ่มเติมได้ในหน้าถัดไป*

Grant Fund และ Benefit ต่างๆ ที่จะมอบให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะมอบให้หลังจากที่ทางทีมได้ส่ง แผนการดำเนินงาน หลังการปรึกษา True Incube และ Mentor ที่จัดให้ตามความเหมาะสมของแต่ละทีม เมื่อได้รับการ Approve แล้วจะได้รับการส่งมอบให้ใน Quarter ถัดไปตามรอบไตรมาส

Online Mentoring จะมีหัวข้อต่างๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Startup ของคุณทุกรูปแบบ

1.Business การแนะนำทางด้านธุรกิจ ซึ่งจะเน้นไปที่ภาพรวมของธุรกิจ และ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโต

2. Technology การแนะนำการสร้าง Technology ที่ Startup ของคุณใช้เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

3. UX / UI การแนะนำด้านการออกแบบ Product / Service ของคุณให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจง่ายและสวยงาม

4. Psytech Team Analysis การวิเคราะห์ความเป็นตัวคุณโดยใช้แบบทดสอบที่เป็นระดับสากล ซึ่งจะวิเคราะห์บุคคลิก จุดแข็ง จุดด้อย แนวทางในการพัฒนาตัวเอง และ Communication ภายในทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. Exclusive Mentor จะเป็น Session พิเศษ ที่แต่ละทีมจะได้ไม่เหมือนกัน เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้บริหารของ BUs ต่างๆ

หากสนใจเข้าร่วมการบ่มเพาะ Online Incubation สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าโครงการผ่าน Online Register ที่เว็บไซต์ trueincube.com/trueStartup สามารถเพื่อรับการบ่มเพาะ ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพไปกับ True Startup Challenge 2020