True Startup Challenge 2020

True Startup Factsheet

โครงการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มี passion สนใจธุรกิจสตาร์ตอัพ โดยเชื่อมประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ด้วยที่ปรึกษา เงินทุนสนับสนุน และต่อยอดกับธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทรู และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ให้กับ Innovation Ecosystem ในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.trueincube.com/trueStartup 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกลุ่มทรูและพันธมิตร อาธิ 

 • คลังความรู้ออนไลน์ด้านสตาร์ตอัพ จาก SET 
 • แบบทดสอบความเป็นตัวตน Psytech จาก TrueLab Membership
 • Mentor สตาร์ตอัพตัวจริง พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งธุรกิจและเทคโนโลยีโดยเครือข่าย True Incube 
 • พื้นที่การทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจที่ True Digital Park  
 • เงินทุนสำหรับการพัฒนาธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 Models 
 • Idea/Concept 50,000 บาท สำหรับทีมแนวความคิดและแผนงานธุรกิจ
 • Prototype 100,000 บาท สำหรับทีมที่มีต้นแบบ สามารถใช้งานได้
 • Revenue/User 200,000 บาท สำหรับทีมที่มีรายได้ และกลุ่มผู้ใช้งาน

             *ทั้งนี้แต่ละโมเดลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและประเภทธุรกิจ     

 • Exclusive ที่นั่งจาก True Digital Academy สำหรับโปรแกรม UPSkills ด้านดิจิทัล อาทิ Data and Analytics, Technology, Marketing, Product Management, Design, Cyber Security และ Innovation 
 • Business Matching ต่อยอดธุรกิจจากพี่เลี้ยงระดับมืออาชิพ ทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ สยามแมคโคร กลุ่มบางจาก กลุ่มพลังงาน Nexus และจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็นต้น


โครงการ True Startup ได้เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาเเละผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ Startup ระดับเยาวชนโดยน้องนักศึกษาที่ร่วมเข้าโครงการนี้ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

 • เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่หรืออายุไม่เกิน30ปีมีความเป็นผู้ประกอบการ หรือมีความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
 • มีสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 3 คน
 • สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการ

น้องๆสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป รายละเอียดการส่งผลงานสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

 • Register บน Website: www.trueincube.com/trueStartup 
 • อัพโหลด Pitching Video (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
 • อัพโหลดPitching Deck เเละ Business Plan

ประกอบด้วยเนื้อหา Pain points / Product&Solution / Target Market Size / Business model / Traction (for example Number of users (MAU) / Potential Competitors / Team (define role and short bio) / Attach startup logo / Key milestones achieved/to be achieved

             ผู้ที่สมัครต้องผ่านการคัดเลือก 3 รอบทั้งรอบ Online-prescreening, รอบ Pitching@TrueLab / Mentorship Day@True Digital Park และนำเสนอในงาน “True Startup Day 2020”

ตาราง Pitching Day

วันที่สถานที่
22 กุมภาพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มีนาคมOnline Pitching @ TDPK
23 เมษายนOnline Pitching @ TDPK
11 มิถุนายนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
18 มิถุนายนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23 กรกฎาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 สิงหาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 – 13 กันยายนมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
16 – 18 ตุลาคมมหาวิยาลัยขอนแก่น
13 – 15 พฤศจิกายนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาราง Mentor Day

วันที่สถานที่
30 เมษายนTrue Digital Park
28 พฤษภาคมTrue Digital Park
25 มิถุนายนTrue Digital Park
30 กรกฎาคมTrue Digital Park
27 สิงหาคมTrue Digital Park
11-13 กันยายนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16-18 ตุลาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13-15 พฤศจิกายนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทั้งนี้น้องๆจะได้รับความรู้เเละประสบการณ์โดยตรงจากพูดเชี่ยวชาญเเละสามารถให้คำแนะนำกับน้องๆได้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทาง True Incube ยังมี Business Matchingให้กับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกหรือBusiness Model ของน้องๆเข้าตากรรมการเราสามารถแนะนำบริษัทให้เป็น Partnership ทางธุรกิจได้อีกด้วย เเละสิ่งที่น่าสนใจยังมีอีกมากมาย เราขอให้น้องๆเข้าร่วมโครงการเเละมาสัมผัสความน่าสนใจด้วยตัวเอง 

————————————————————————————————-

          True Incube คือผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรแก่สตาร์ทอัพด้วยระบบนิเวศที่สนับสนุน  สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทค (Tech Entrepreneur) เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมในระดับนานาชาติมุ่งบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพภายใต้ระบบนิเวศระดับภูมิภาคที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในการสร้างเสริมนวัตกรรมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จStartup Ecosystem

เงินทุนสำหรับการพัฒนาธุรกิจ

แบ่งออกเป็น 3 Models *

*ทั้งนี้แต่ละโมเดลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและประเภทธุรกิจ

IN CO-OPERATION WITH

How to join us.

หากได้รับการคัดเลือกในรอบ Pitching Day ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วม Mentoring Day เพื่อรับการบ่มเพาะ
จาก True Incube Alimni และผู้เชี่ยวชาญ จนได้เป็นแผนธุรกิจและเงินสนับสนุนไปทำธุรกิจจริง รวมถึงแสดงผลงานในงาน True Starup Day